Poslední adresa

Projekt poslední adresa připomíná osudy lidí, kteří se stali obětí represí komunistického režimu. Na zdech domů, kde tito lidé žili v době svého zatčení, jsou umístěny pamětní tabulky velikosti dlaně. Nesoucí základní údaje o člověku, který se po zatčení na místo svého bydliště už nikdy nevrátil. Cílem projektu je vyzdvihnout osudy jednotlivých lidí, proto je jeho mottem: „Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka“.

Hlava Franze Kafky

Dílo Davida Černého, které je umístěno v Praze před obchodním centrem Quadrio. Tato 39 tun vážící metrová busta Franze Kafky je složená ze 42 pohybujících se vrstev. Celkem čítá 252 větších konstrukčních segmentů. Téměř jeden kilometr kabelů, 1 500 m² nerezového plechu zrcadlového lesku a více než 16 300 kusů spojovacího materiálu.

Zámek lásky v Praze

Zámek lásky či zámek zamilovaných je visací zámek. Někdy ozdobený srdíčky nebo milostnými nápisy, který v některých zemích zamykají jako vyznání lásky zamilovaní. Nejčastěji na zábradlí mostů, ale i na dalších místech na veřejných prostranstvích, považovaných za romantická. Zámek lásky má při uzamčení pár zamilovaných navždy spojit.

Faustův dům

Na Karlově náměstí 502/40 je Faustův dům (Mladotovský palác), postaven na místě kde, se nacházelo staré pohanské pohřebiště.

Kolem roku 1587 za vlády Rudolfa II zde bydlel  Edward Kelley alchymista a snad špión anglické královny Alžběty I.

Morový sloup na Karlově náměstí

V roce 1680 Prahu postihla velká morová epidemie, při které zemřelo přes šest tisíc lidí. Po jejím odeznění byly ve městě stavěny morové sloupy jako poděkování za její ukončení.

Kašna se sochou sv. Josefa s Ježíškem je dílem barokního sochaře a řezbáře Matěje Václava Jäckela z let 1697 – 1698 a je to tedy nejstarší ze všech plastik na Karlově náměstí.

Palác Lucerna

Palácem Lucerna prochází známá pasáž. V místě rozvětvení pasáže před vchodem do kina Lucerna je zavěšena provokativní socha sochaře Davida Černého. Plastika s názvem „Kůň“ z roku 1999. Představující svatého Václava sedícího na břiše svého mrtvého koně.

Kameny zmizelých – Stolpersteine

Stolpersteine, česky též Kameny zmizelých. Doslova „kameny, o které je třeba klopýtnout“ (pohledem). Dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holoucaustu a nacistického režimu.

Hladová zeď

Hladová zeď, někdy nazývaná také Zubatá, je opuková hradba na pražském Petříně. Nechal ji v letech 13601362 postavit český král Karel IV., aby zesílil městské opevnění Pražského hradu a Malé Strany proti útoku ze západu a jihu.

Pražský poledník

Pražský poledník prochází Staroměstským náměstím v Praze. Historicky byl definován stínem Mariánského sloupu v pravé poledne. Od roku 1652 sloužil tento poledník k určování poledne v Praze.

Památník Lidice

Památník Lidice je památník na vyhlazení Lidic nacisty za druhé světové války.  Byl zbudován v místech nad bývalou obcí Lidice u příležitosti dvacátého výročí události v roce 1962. Památník je kruhový objekt, v jehož „ochozech“ se nachází muzeum, které bylo v roce 2004 zrekonstruováno do moderní podoby. Bylo oceněno mnoha cenami, mimo jiné cenou za nejlepší interiér.

1 2 3